Takuuehdot

Kaissun valmistamille tuotteille on annettu 5 vuoden takuu. Takuu kattaa materiaali-tai tuotantodefektista johtunut tuotteen materiaalin tai rakenteen rikkoontumisen. Takuu on voimassa EU-alueella.

Takuu katkeaa, jos

 • Kalusteita ei ole käytetty käyttötarkoituksen mukaisesti;
 • Kalusteiden käyttö-, asennus- tai huolto-ohjeen vaatimuksia ja suosituksia on laiminlyöty;
 • Kalusteita on käytetty julkisessa rakennuksessa, yrityksen tiloissa, myymälätilaoissa, toimitiloissa tms.;
 • Vauriot ovat syntyneet väärien huoltotoimien ja -välineiden käytön, huolimattoman käsittelyn, mm. ylikuormituksen seurauksena tai kuljetuksen aikana;
 • Kalusteiden rakennetta on muutettu tai täydennetty tai niitä on korjattu ilman valmistajan antamaa lupaa;

Takuu ei kata

 • Luonnollisen käytön aiheuttamaa kulumista, haalistumista, väsymistä tms.;
 • Luonnonmateriaalin ominaisuuksia (mm. oksankohdat, värisävyn epätasaisuus, puun kuvion vaihtelevuus);
 • Käyttöympäristön ylimääräisen kosteuden (yli 60%) tai kuivuuden (alle 40%) ja/tai tilan epäedullisen lämpötilan aiheuttamia muodonmuutoksia.

Takuun antamien oikeuksien soveltamisen järjestys

 • Ostaja on velvoitettu tuotteessa puutteen havaittuaan ilmoittamaan siitä ensi tilassa Kaissulle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle, jota kaluste on hankittu. Ostaja kuvailee tuotteen puutetta sanojen tai kuvien avulla ja esittää tuotteesta maksetun laskun ja henkilöllisyystodistuksen.
 • Takuuajan sisällä Kaissu korjaa tai vaihtaa kaikki vialliset osat tai tuotteet ensi tilassa.

Tuotteen korjaaminen

 • Ostaja palauttaa tuotteen tarvittaessa korjausta tai uuteen vaihtamista varten. Jos takuu ei kata tuotteessa ilmenneitä puutteita, ostaja sitoutuu korvaamaan Kaissulle suoritettujen töiden ja kuljetuksen aiheuttamat kulut. Jos tuote korjataan, takuuaikaa jatketaan korjaustöiden vaatiman ajanjakson verran.

Tuotteen vaihtaminen

 • Tuotteen vaihtamisen tapauksessa Kaissu vaihtaa viallisen tuotteen samanlaiseen uuteen tuotteeseen. Jos ko. tuote on uudistettu tai sen valmistus on lopetettu, Kaissu vaihtaa viallisen tuotteen uudistettuun tuotteeseen tai samanarvoisen ja mahdollisimman samanlaiseen uuteen tuotteeseen. Takuuaikana vaihdetun tuotteen osalta on voimassa uuden tuotteen takuuaika.

 Myyntitakuun antaa:

Kaissu Interiors OÜ, kaupparek.nro 14185747, Suur-Sõjamäe 13a, 11415 Tallinna, +372 513 8613, hello@kaissu.com