Garantii

Kaissu toodetel on 5-aastane garantii. Garantii hõlmab materjali- või tootmisdefektist tulenevat toote materjali või konstruktsiooni purunemist. Garantii kehtib Euroopa Liidus.

Garantii kaotab kehtivuse, kui:

 • mööblit ei ole kasutatud vastavalt selle otstarbele;
 • on eiratud kasutus-, paigaldus- või hooldusjuhendis toodud nõudeid ja soovitusi;
 • mööblit on kasutatud ühiskondlikus asutuses, kaubanduspinnal, äripinnal vms;
 • kahjustused on tekkinud valede hooldusvõtete ja –vahendite kasutamisest, hoolimatust käsitlemisest, sealhulgas ülekoormusest, samuti transportimise käigus;
 • mööbli konstruktsiooni on omavoliliselt muudetud, täiendatud või remonditud;

Garantii alla ei kuulu:

 • loomulik kasutusest tulenev kulumine, pleekimine, väsimine jms;
 • naturaalse materjali eripärad (nt oksakohad, tooni ebaühtlus, puidumustri varieeruvus);
 • deformatsioonid, mille põhjuseks on keskkonna liigne niiskus (üle 60%) või kuivus (alla 40%) ja/või ebasobiv ruumi temperatuur.

Garantiist tulenevate õiguste kasutamise kord

 • Puuduse ilmnemisel kohustub ostja esimesel võimalusel sellest teavitama Kaissut või volitatud edasimüüjat, kelle juurest mööbel osteti. Ostja esitab puuduse kohta kirjelduse, fotod, ostuarve ning ostja isikut tõendava dokumendi.
 • Garantiiaja jooksul parandab või asendab Kaissu kõik defektsed detailid või tooted nii kiiresti kui võimalik.

Toote parandamine.

 • Vajaduse korral tagastab ostja toote parandamiseks või uue vastu vahetamiseks. Kui puudustele garantii ei kehti, kohustub ostja tasuma Kaissu teostatud tööde ja transpordi eest. Toote parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb garantii parandamise aja kestuse võrra.

Toote asendamine.

 • Toote asendamise korral asendab Kaissu defektse toote samasuguse uue toote vastu. Kui vastav toode on uuenenud või tootmisest väljas, asendab Kaissu defektse toote uuenenud või ligilähedase samaväärse uue tootega. Garantiitähtajal asendatud tootele kehtib uuele tootele kehtestatud garantiitähtaeg.

Garantii annab:

Kaissu Interiors OÜ, reg nr 14185747, Läike tee 19, 75312, Peetri, +372 516 6286, hello@kaissu.com.