Puude istutamine on osa Kaissu vastutustundlikust tootmispoliitikast ja jätkusuutlikust majandamisest.

 

Eestis on liiga palju ühekülgseid metsakooslusi. Eriti napib laialehiseid puuliike (tamm, saar, jalakas, pärn, künnapuu ja vaher) ja nende segametsi. Kuigi majanduslikel põhjustel raiutakse kõiki puuliike, on enamus majandusmetsadesse istutatavaid puid kuused, männid ja kased. Ka on paljud majandusmetsad vaid ühe puuliigiga mittelooduslikud kultuurid. Laialehiseid puid ei istuta suures mahus peale Sihtasutuse Koosloodus täna keegi.

 

Kaissu istutab Kooslooduse abiga iga ostetud tammepuidust mööblieseme kohta Eestisse ühe laialehelise puu. Kevadel, kui puu on istutatud, saadame ostjale ka tunnistuse puu istutamise kohta ja Kaissu metsanurga GPS koordinaadid. Sinu puu eest hoolitsetakse selle kasvuajal ja hiljemgi.